Komposiitit vievät uudelle aikakaudelle

Kun tavoitteena on rakenne, jonka on oltava ominaisuuksiltaan kestävä ja luja, mutta samalla kevyt, ratkaisu löytyy komposiitista.

Komposiitti on rakenne, jossa yhdistetään useita eri materiaaleja yhdeksi toimivaksi rakenteeksi. Materiaaleina voi olla vaahtoja, metallia, puuta, hiili-, aramidi- ja lasikuitua sekä hartseja. Keveyden lisäksi komposiittirakenteen etuna on perinteisiin rakennemate- riaaleihin verrattuna parempi muotoiltavuus. Se taipuu mahdottomaltakin tuntuvaan tehtävään. Muotoiltavuutensa ansiosta kompo- siitilla on rajattomasti sovelluskohteita, vain mielikuvitus on rajana.